Filtruj / Sortuj
close

Artykułów: 141

Pokazano 1-100 z 141 pozycji
Filtruj
Aktywne filtry
 • Sprzedawca: Liwali

Filtruj według

Kategorie

Kategorie

więcej mniej

Rozmiary

Rozmiary

więcej mniej

Kolor

Kolor

więcej mniej

Cena

Cena

 • 10,00 zł - 130,00 zł

Sprzedawca

Sprzedawca

więcej mniej

Artykułów: 141

Pokazano 1-100 z 141 pozycji

Aktywne filtry

 • Sprzedawca: liwali

Zasady zwrotów i reklamacji

 
Uwaga! Jeśli chcesz dokonać reklamacji, a nie zwrotu, zapoznaj się z zakładką "Reklamacje" 
Niniejszy punkt dotyczy jedynie Kupujących będących konsumentami. 
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: 
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz dostępny jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 
 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; 
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 
Zwrot wzajemnych świadczeń: 
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: ul. Janowiecka 31/8, 03-877 Warszawa. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie Transakcji). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
Możliwe koszty odstąpienia od umowy - możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: 
 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danej Transakcji, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy:- prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
Formularz odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
Adresat: 
NASEL SP. Z O.O.
 
Szmaragdowa 5, 05-552 Łazy
 
Ja ........................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy .................................................. 
Data zawarcia umowy .................................................. 
Imię i nazwisko ........................................................... 
Adres ......................................................................... 
Nr konta do zwrotu wpłaty ............................................ 
Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ..................................
Data ..................................

Dostawa i płatność

Dostawa towarów odbywa się w sposób wybrany przez kupującego.

Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy ustalonym przez sprzedawcę.

Koszty dostawy od 9,90 zł - 20,00 zł

Czas dostawy od 24h - 72h

Bestsellers