NEW TREND Fashion

NEW TREND Fashion

  • Odsłon: 489

Oferta NEW TREND Fashion

Zasady zwrotów i reklamacji

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez pismo wysłane pocztą lub informację przekazaną pocztą elektroniczną. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru Sprzedawcy. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. Adres do zwrotów: ul. Kpt. Stanisława Pałaca 41/, 96-300 Żyrardów